terug naar overzicht

Bedrijfscultuur is allesbepalend

Een interview met de redactie van Voka Ondernemers 

Oudere bedrijfsleiders denken vermoedelijk af en toe nostalgisch terug aan de tijd waarin milieu- en energie-eisen een stuk minder streng waren dan nu. Anno 2020 is het lijstje verplichtingen waaraan ondernemingen moeten voldoen, langer én strikter geworden. Omgevingsadviesbureau Wiels uit Zwevegem zorgt voor begeleiding in die trajecten.

“We merken steeds meer dat bedrijfsleiders streven naar een grotere strategische samenhang tussen de verschillende initiatieven.”

“Het is een positieve vaststelling dat milieu door de jaren heen een vast onderdeel is geworden van de actieplannen binnen een bedrijf”, legt Danny Wiels uit. “Veel ondernemingen beschikken over een afdeling ‘milieu en preventie’ of een milieucoördinator en preventie-adviseur. Helaas betekent dit niet altijd dat alles naadloos op elkaar is afgestemd. Zo zie je bijvoorbeeld verschillende inventarissen van machines en/of plannen circuleren en beantwoorden interne of externe opleidingen niet altijd de reële noden en prioriteiten. Gelukkig merken we steeds meer dat bedrijfsleiders streven naar een grotere strategische samenhang tussen de verschillende initiatieven. Vooraleer alle middelen efficiënt te kunnen inzetten, nemen ze een stapje terug om alles vanuit een helikoptervisie te analyseren.” Bij het bepalen van de strategie is een risicogebaseerde aanpak erg belangrijk. “Dat laat je toe om bepaalde prioriteiten te definiëren. Een goed zicht hebben op welke installaties de grootste milieu-impact hebben of welke de grootste veiligheidsrisico’s zijn, is hiervoor noodzakelijk. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten op welke vlakken je nog moet beantwoorden aan de te volgen milieu- en veiligheidswetgeving. Met al die kennis achter de hand, kan je een vast jaarprogramma gaan uitwerken.”

Daarvoor hoef je niet louter een beroep te doen op de interne knowhow. “Om alles doeltreffend te organiseren, kan je sommige taken ook toevertrouwen aan een externe partner. Die kan ook helpen bij de analyse in hoeverre het opleidingsplan is afgestemd op de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. Dit kan ervoor zorgen dat de installaties/ activiteiten met de grootste ecologische impact of de hoogste veiligheidsrisico’s, het meest frequent worden gecontroleerd.”

Mindset aanpassen

Toch gebeurt het nog dat een bedrijf dat echt forse inspanningen levert om qua milieu en veiligheid volledig in orde te zijn, nog af te rekenen heeft met incidenten of overschrijdingen van bepaalde drempels. “Het volstaat niet om de beste machines of (zuiverings)installaties te hebben als de bedrijfscultuur botst met die investeringen. Bedrijven die daarmee worstelen, doen er goed aan om een efficiënt milieu- en/of veiligheidbeheersysteem te implementeren. Dat hoeft zich niet noodzakelijk te vertalen naar een veelheid van procedures: door tijd en energie te spenderen aan de echt belangrijke zaken, kom je doorgaans al een heel eind”, besluit de zaakvoerder van Wiels, dat klanten onder meer helpt met strategische beleidsondersteuning en operationele support inzake milieu, energie, veiligheid en stedenbouw.