Jaarlijkse milieuadministratie

Wat

Jaarlijks dienen verschillende milieu gerelateerde aangiftes te gebeuren. Enkele voorbeelden zijn:

  • Informatieplicht huishoudelijke en/of bedrijfsmatige verpakkingen (aangifte Val-I-Pac en/of Fost-Plus): voor 28/02
  • informatieplicht verpakkingen bij IVCIE (voor 31/03)
  • Integraal milieujaarverslag (IMJV): voor 15/03
  • Algemeen preventieplan verpakkingen en de jaarlijkse evaluatie (voor 30/06)
  • Aangifte heffing op waterverontreiniging en grondwaterwinning: voor 15/03
  • Opstellen oplosmiddelenboekhouding en/of rapporteringsdocument fugitieve VOS emissies: voor 31/03

De meeste aangiften dienen te gebeuren in het 1e kwartaal, vaak een drukke periode voor veel bedrijven. Het Wiels team staat u graag bij en helpt u alles correct en tijdig in te dienen.

Onze aanpak

Wij helpen u met de voorbereiding van de verplichte milieuaangiftes en zorgen ervoor dat alle nodige informatie verzameld wordt. Wat wordt juist verwacht en welke elementen zijn al dan niet noodzakelijk om in de aangiftes te vermelden? Kan door een optimalisatie van de aangifte een reductie in heffing worden gerealiseerd ? Ons team gaat doordacht en efficiënt te werk.

Voor wie

  • U twijfelt of u alle verplichte aangiftes doet?
  • U wenst de werkbelasting van de jaarlijkse administratieve verplichting uit te besteden?
  • U wenst begeleiding bij de voorbereidingen?
  • Bedrijven die advies wensen over het indienen van de aangiftes