Milieustudies

Wat

Milieustudies zoals MER, geluidstudie, VR, en waterstudie worden om diverse redenen vereist of uitgevoerd:

  • Bij specifieke klachten of knelpunten rond geur, mobiliteit, lucht, water enzovoort
  • Bij het indienen van bepaalde omgevingsvergunningen
  • Bij bedrijven met grote productiecapaciteiten

Deze studies onderzoeken de mogelijke effecten van bepaalde activiteiten of ingrepen op het milieu. Moeten er eventuele maatregelen genomen worden?

Onze aanpak

Als adviesbureau willen we uw belangen opvolgen en verdedigen. Daarom voeren wij de milieustudies niet zelf uit. Wij begeleiden u bij het opvragen van offertes, uitwerken van de aanpak en strategie en overleg met betrokken partijen. Wij hebben contacten met diverse studiebureaus en zorgen voor een passende partner voor uw specifiek project.

We volgen timing en budget op en koppelen indien nodig terug met overheden, gemeente, provincie, buren en technische specialisten. Vaak worden vele partijen rond de tafel vereist. We zorgen ervoor dat het gewenste resultaat bereikt wordt en verdedigen uw bedrijfsbelangen bij de verschillende spelers.

Ook juridisch kunnen we meedenken en erop toezien dat de correcte procedures gevolgd worden.

Voor wie

  • Specifieke knelpunten rond geur, mobiliteit, lucht, water
  • Bij aanvraag omgevingsvergunning