Omgevingsvergunning

Wat
In Vlaanderen vervangt de omgevingsvergunning verschillende vergunningen, namelijk:

  • stedenbouwkundige vergunning
  • verkavelingsvergunning
  • milieuvergunning
  • sociaal-economische vergunning
  • natuurvergunning

Een omgevingsvergunning dient aangevraagd te worden via het digitale omgevingsloket. In sommige gevallen volstaat een melding. Afhankelijk van de aanvraag wordt deze door het Vlaams Gewest, de Provincie of uw gemeente behandeld.

Onze aanpak

We starten met het bepalen van de aanpak, taakverdeling en timing. We evalueren welke info noodzakelijk is en werken met u het aanvraagdossier uit. We bespreken proactief mogelijke knelpunten en pakken deze aan. Indien nodig organiseren we het overleg met overheid, administratie en andere betrokkenen. Ook de coördinatie tussen diverse studiebureaus en architect(en) leiden we in goede banen.

Indien gewenst kunnen we het tekenwerk en de plannen die nodig zijn bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor u aanleveren.

Werd er beroep aangetekend of wil u in beroep gaan tegen een uitspraak? We staan u bij op zowel juridisch als op technisch vlak, volgen de procedure op en voorzien overleg met de betrokken partijen.

Voor wie

  • Vervalt uw vergunning binnen de 12 à 18 maand?
  • Is er een uitbreiding gepland binnen uw bedrijf?
  • Is uw vergunning niet meer up to date?
  • Er werd beroep aangetekend voor uw vergunning of u wil zelf beroep aantekenen?
  • U wilt een kleinhandelszaak openen, met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek?