Omgevingsvergunning

In Vlaanderen werd de bouwvergunning vervangen door de omgevingsvergunning, zoals aangegeven in het omgevingsvergunningsdecreet. Deze omgevingsvergunning vervangt verschillende vergunningen, namelijk:

  • stedenbouwkundige vergunning
  • verkavelingsvergunning
  • milieuvergunning
  • sociaaleconomische vergunning
  • natuurvergunning

Een omgevingsvergunningsaanvraag dient ingediend te worden via het digitale omgevingsloket van de gemeente volgens het omgevingsvergunningsdecreet. In sommige gevallen volstaat een melding. Afhankelijk van de aanvraag kan deze, volgens het omgevingsvergunningsdecreet, door het Vlaams Gewest, de Provincie of uw gemeente behandeld worden.

Alle hulp en informatie over de omgevingsvergunningsaanvraag bij ons adviesbureau

Bij Wiels starten we met het bepalen van de aanpak, taakverdeling en timing. We evalueren welke info noodzakelijk is en werken met u de omgevingsvergunningsaanvraag uit. We bespreken proactief mogelijke knelpunten en pakken deze aan. Indien nodig organiseren we het overleg met overheid, administratie en andere betrokkenen omtrent de omgevingsvergunning / bouwvergunning. Ook de coördinatie tussen diverse studiebureaus en architect(en) leiden we in goede banen.

Indien gewenst kunnen we het tekenwerk en de plannen die nodig zijn bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor u aanleveren.

Werd er beroep aangetekend of wil u in beroep gaan tegen een uitspraak? We staan u bij als ervaren adviesbureau op zowel juridisch als op technisch vlak, volgen de procedure op en voorzien overleg met de betrokken partijen bij de omgevingsvergunning / bouwvergunning.

Een adviesbureau dat meer biedt dan enkel hulp bij een omgevingsvergunning

Naast u te informeren en ondersteunen in zaken met betrekking tot het omgevingsvergunningsdecreet, helpen we u bij Wiels met nog vele andere zaken. Zo beschikken wij over diverse diensten waarmee wij u kunnen bijstaan op vlak van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Denk bijvoorbeeld aan de nodige ondersteuning in geval van planschade of planbaten van uw perceel. Ook hebben wij de middelen om u te helpen met verschillende onderzoeken. Zo kan een bodemonderzoek worden uitgevoerd via ons adviesbureau bij de aankoop of verkoop van een eigendom, en wanneer dit eventueel nodig is voor de omgevingsvergunning / bouwvergunning. Op vlak van veiligheid stellen wij bijvoorbeeld een noodplan op, waarin alle mogelijke noodsituaties voorzien zijn van nauwgezette procedures.

Laat ons helpen bij uw omgevingsvergunningsaanvraag

Ons ervaren team staat u graag bij en kan u de nodige ondersteuning bieden bij uw omgevingsvergunningsaanvraag. Wenst u graag meer info of een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.