Omgevingsvergunning

In Vlaanderen werd de aanvraag voor een bouwvergunning vervangen door de omgevingsvergunning, zoals aangegeven in het omgevingsvergunningsdecreet. Adviesbureau Wiels te Zwevegem staat voor u klaar met meer informatie over deze omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning vervangt verschillende vergunningen, namelijk de:

  • Stedenbouwkundige vergunning
  • Verkavelingsvergunning
  • Milieuvergunning
  • Sociaaleconomische vergunning
  • Natuurvergunning

Een omgevingsvergunningsaanvraag dient ingediend te worden via het digitale omgevingsloket van de gemeente volgens het omgevingsvergunningsdecreet. In sommige gevallen volstaat een melding. Afhankelijk van de aanvraag kan deze, volgens het omgevingsvergunningsdecreet, door het Vlaams Gewest, de provincie of uw gemeente behandeld worden. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van een bouwvergunning in Vlaanderen? Dan helpen wij u graag verder.

Alle hulp en informatie over het omgevingsvergunningsdecreet bij ons adviesbureau

Wilt u een expert inschakelen voor bijstand tijdens de aanvraag van een bouwvergunning in Vlaanderen? Bij Wiels te Zwevegem starten we met het bepalen van de aanpak, taakverdeling en timing. We evalueren welke informatie noodzakelijk is en werken met u de omgevingsvergunningsaanvraag uit. We bespreken proactief de mogelijke knelpunten en pakken deze aan. Indien nodig organiseren we het overleg met overheid, administratie en andere betrokkenen omtrent de omgevingsvergunning / bouwvergunning. Ook de coördinatie tussen diverse studiebureaus en architect(en) leiden we in goede banen.

Indien gewenst kunnen we het tekenwerk en de plannen die nodig zijn bij de omgevingsvergunningsaanvraag voor u aanleveren.

Werd er beroep aangetekend of wilt u in beroep gaan tegen een uitspraak? We staan u als ervaren adviesbureau bij op zowel juridisch als technisch vlak, volgen de procedure op en voorzien overleg met de betrokken partijen bij de omgevingsvergunning / bouwvergunning.

Een adviesbureau dat meer biedt dan enkel hulp bij een omgevingsvergunning

Naast u te informeren en ondersteunen in zaken met betrekking tot het omgevingsvergunningsdecreet, helpen we u bij Wiels met nog vele andere zaken. Zo beschikken wij over diverse diensten waarmee wij u kunnen bijstaan op vlak van milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Denk bijvoorbeeld aan de nodige ondersteuning in geval van planschade of planbaten van uw perceel. Ook hebben wij de middelen om u te helpen met verschillende onderzoeken en kan er een bodemonderzoek worden uitgevoerd via ons adviesbureau bij de aankoop of verkoop van een eigendom. Wanneer dit eventueel nodig is, kan dit ook voor de omgevingsvergunning / bouwvergunning. Op vlak van veiligheid stellen wij bijvoorbeeld een noodplan op waarin alle mogelijke noodsituaties voorzien zijn van nauwgezette procedures. Daarnaast klopt u bij ons aan voor een planologisch attest.

Laat ons helpen bij uw omgevingsvergunningsaanvraag

Ons ervaren team staat u graag bij en kan u de nodige ondersteuning bieden bij uw omgevingsvergunningsaanvraag. Tevens doet u beroep op ons voor ondersteuning bij de aanvraag van een bouwvergunning in Vlaanderen. Wenst u graag meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of door een e-mail te sturen naar info@wiels.be.