Begeleiding mobiliteit

Wat

MOBER, mobiliteitsstudie, mobiliteitstoets etc. U heeft er misschien al van gehoord of u bent dit al eens tegengekomen bij de aanvraag van een vergunning. Het luik mobiliteit wordt steeds belangrijker als criterium bij de beoordeling van vergunningsaanvragen en kan soms zelfs een doorslaggevende factor zijn. Mobiliteit gerelateerde hinder behoort  tot de top drie van burenklachten.

Tot voor kort was de uitwerking van een MOBER (mobiliteitseffectenrapport) of een mobiliteitsnota vaak een vrije keuze. In het kader van duurzaam ondernemen wil de Vlaamse overheid de aanpak van mobiliteit stimuleren en in sommige gevallen verplichten.

Onze aanpak

U heeft een bouwproject? Wij kijken samen met u of er al dan niet een mobiliteitsstudie vereist is. Indien er geen verplichte studie opgelegd wordt, kan het toch raadzaam zijn om eens na te denken over het mobiliteitsluik en proactief op mogelijke problemen in te spelen.

Als adviesbureau willen we u hierin onafhankelijk advies kunnen geven. Daarom voeren wij de mobiliteitsstudies niet zelf uit. Wij begeleiden u bij het opvragen van offertes, uitwerken van de aanpak en strategie en overleg met betrokken partijen. Wij hebben contacten met diverse studiebureaus en zorgen voor een passende partner voor uw specifiek project.

We volgen ook timing en budget op en koppelen indien nodig terug met overheden, gemeente, provincie, buren en technische specialisten. Vaak worden vele partijen rond de tafel vereist. Wij zorgen ervoor dat het gewenste resultaat bereikt wordt en verdedigen uw bedrijfsbelangen bij de verschillende spelers.

Voor wie

  • Bedrijven die in het kader van de omgevingsvergunning een mobiliteitsstudie moeten laten uitvoeren
  • U heeft bouwplannen en wenst de mobiliteitsimpact op de omgeving in kaart te brengen?
  • U bent van plan om een omgevingsvergunning aan te vragen?