Begeleiding planbaten/planschade

Er kan sprake zijn van planbaten of een planschade wanneer de bestemming van uw terrein gewijzigd wordt door de overheid. Wanneer uw perceel bijvoorbeeld van agrarisch gebied naar woongebied wordt herbestemd, zal u steeds onderworpen worden aan een planbatenheffing aangezien uw terrein in waarde gestegen is en de overheid u op deze waardevermeerdering wil belasten. Omgekeerd, indien uw perceel in waarde daalt, is er sprake van planschade en kan u mogelijks in aanmerking komen voor een planschadevergoeding. In beide gevallen staat onze medewerkers bij Wiels te Zwevegem klaar om u deskundig te begeleiden en te adviseren.

Wij ondersteunen u in geval van planbaten of planschade

Wij begeleiden u bij de bestemmingswijziging en analyseren aan de hand van berekeningen hoe u de situatie best kan aanpakken. Onder bepaalde voorwaarden kan u aanspraak maken op vrijstelling voor planbatenheffing. Wij gaan voor u na of deze piste toegepast kan worden. Ook in het geval van planschade staan wij klaar om u op onder andere juridisch vlak te ondersteunen en alle mogelijkheden te bespreken.

Schakel onze expertise in

Zowel in geval van planbaten als planschade kunnen wij u de nodige ondersteuning bieden. Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.