Begeleiding planbaten/planschade

Wat

Er kan sprake zijn van planbatenheffing of een planschadevergoeding wanneer de bestemming van uw terrein gewijzigd wordt door de overheid. Wanneer uw perceel bijvoorbeeld van agrarisch gebied naar woongebied wordt herbestemd, zal u steeds onderworpen worden aan een planbatenheffing aangezien uw terrein in waarde gestegen is en de overheid u op deze waardevermeerdering wil belasten. Omgekeerd, indien uw perceel in waarde daalt, is er sprake van planschade en kan u mogelijks in aanmerking komen voor een planschadevergoeding.

Onze aanpak

Wij begeleiden u bij de bestemmingswijziging en analyseren aan de hand van berekeningen hoe u de situatie best kan aanpakken. Onder bepaalde voorwaarden kan u aanspraak maken op vrijstelling voor planbatenheffing. Wij gaan voor u na of deze piste toegepast kan worden.

Voor wie

  • De bestemming van uw bedrijfsterrein werd gewijzigd