Planologisch attest

Wat

De regelgeving voorziet een mogelijkheid om bedrijven toe te laten zonevreemd uit te breiden. Dit kan aan de hand van een aanvraag tot planologisch attest. Op deze wijze kan een bedrijf zelf een initiatief nemen naar de overheid toe om een toekomstige zonevreemde uitbreiding mogelijk te maken. Hierbij maken we een onderscheid tussen uw behoeften op korte termijn, en uw plannen op lange termijn. Beide worden opgenomen in het aanvraagdossier.

Uiteraard zijn een aantal voorwaarden verbonden aan deze aanvraag. Voorafgaand aan het planologisch attest moet ook een plan MER screening (of plan MER) opgesteld worden om de impact van de geplande uitbreidingen na te gaan.

Onze aanpak

Met u bespreken we uw toekomstplannen op korte en langere termijn. Indien gewenst zetten we deze om in een masterplan en/of vlekkenplan. Tevens gaan we na of uw bedrijf voldoet aan alle voorwaarden voor ontvankelijkheid en volledigheid van dit type aanvraagdossier. Mogelijke knelpunten schatten we vooraf in en bespreken we. We zoeken oplossingen en bekijken deze we met u. Indien opportuun gaan we samen met u vooraf overleggen met de diverse betrokken administraties.

Voor wie

  • Wenst u de activiteiten activiteiten zonevreemd uit te breiden?
  • Wenst u een andere bestemming aan te vragen voor een bestaand perceel?
  • Wenst u met het oog op de toekomst te weten wat de mogelijkheden zijn?
  • Wenst u gronden aan te kopen?

Ondersteuning bij uw planologisch attest?

Ons ervaren team staat u graag bij en kan u de nodige ondersteuning bieden. Wenst u graag meer info of een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.