Uitvoeren van risicoanalyses en HAZOP-studies

Wat is nu precies een risicoanalyse en wanneer is een HAZOP-studie (Hazard and Operability) noodzakelijk? Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele, planmatige aanpak van preventie door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Kenmerkend hiervoor is de planning en de uitvoering van het beleid met het oog op de beheersing van de risico’s en de invoering van concrete preventiemaatregelen. Wat het dynamisch aspect betreft, houdt dit tevens in dat het een continu proces is en de risicoanalyses dus bijgestuurd worden aan de hand van ervaringen en wijzigende omstandigheden.

Wat is een risicoanalyse of HAZOP-studie?

Bij het opstellen van taakrisicoanalyses worden de volgende stappen doorlopen:

  • Overzicht opmaken van de verschillende activiteiten.
  • Inventarisatie: per activiteit worden mechanische risico’s, risico’s op vlak van ergonomie, energiedragers (koude en warmte), geluid, trillingen, chemische agentia, brand, ontploffing, verlichting, straling, beeldschermwerk, werken op hoogte, werken nabij water en psychosociale risico’s bepaald.
  • Risico-evaluatie: we kiezen hierbij de voor u best passende methodiek (bijvoorbeeld risicomatrix, Kinney methode). Dit gebeurt in nauw overleg met directie en betrokken werknemers. Op basis hiervan kunnen verdere preventiemaatregelen bepaald worden.

Het voordeel van de aanpak van een HAZOP-studie is een verhoging van de betrokkenheid van de medewerkers. Niet alleen de risico’s worden geïnventariseerd, ook wordt er gewerkt aan sensibilisering. De resultaten van de risico’s worden opgelijst in een risicoanalysetool wat één globaal overzicht is waarin de grootste risico’s duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd worden. De tool laat toe om gemakkelijk KPI’s of doelstellingen te bepalen en op te volgen.

Binnen de procesindustrie wordt dikwijls gebruikgemaakt van HAZOP-studies (Hazard and Operability studie ofwel vrijzettingsanalyse). Deze aanpak bij een HAZOP-studie is veel technischer en gaat de verschillende risico’s van een proces bekijken aan de hand van gidswoorden. Belangrijk is dat de studie uitgevoerd wordt door een multidisciplinair team onder leiding van een ervaren voorzitter. Deze coördinatie nemen we graag op ons. Naast bovenstaande risicoanalysetechnieken, hebben onze consultants uit Zwevegem ook ruime ervaring met andere technieken zoals de What If methodologie, FMEA, Planop, Vlinderdasmodel, Ishikawa en Mindmap. Ook indien het bedrijf een eigen risicoanalysemethodiek ontwikkeld heeft, maar handen tekort komt voor de uitvoering ervan, helpen we graag verder deze te vervolledigen.

Laat ons helpen als adviesbureau

Wenst u meer informatie over wat een risicoanalyse van bepaalde processen of taken nu eigenlijk is? Of heeft u extra ondersteuning nodig bij uw preventiebeleid? Onze ervaren consultants uit Zwevegem helpen u graag verder en kijken met een deskundige blik naar uw situatie. Contacteer ons via het telefoonnummer + 32 (0)56 75 42 81 of via het e-mailadres info@wiels.be. Daarnaast beschikken wij bij Wiels ook over andere adviesdiensten, zoals begeleiding bij een milieuaudit of een due diligenceonderzoek.