Uitvoeren risico-analyses en HAZOP-studies

Wat

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Kenmerkend hiervoor is de planning en de uitvoering van het beleid met het oog op de beheersing van de risico’s en de invoering van concrete preventiemaatregelen. Het dynamisch aspect ervan houdt tevens in dat het een continu proces is en de risicoanalyses dus bijgestuurd worden a.d.h.v. ervaringen (bv. incidenten) en wijzigende omstandigheden.

Onze aanpak

Bij het opstellen van taakrisicoanalyses worden volgende stappen doorlopen:

  • Oplijsting van de verschillende activiteiten.
  • Inventarisatie: per activiteit worden mechanische risico’s, risico’s op vlak van ergonomie, energiedragers (koude, warmte,…), geluid, trillingen, chemische agentia, brand, ontploffing, verlichting, straling, beeldschermwerk, werken op hoogte, werken nabij water en psychosociale risico’s bepaald.
  • Risico-evaluatie: we kiezen hierbij de voor u beste passende methodiek (bv. risicomatrix, Kinney methode, ...). Dit gebeurt in nauw overleg met directie en betrokken werknemers. Op basis hiervan kunnen verdere preventiemaatregelen bepaald worden.

Het voordeel van deze aanpak is een verhoging van de betrokkenheid van de medewerkers. Niet alleen de risico’s worden geïnventariseerd, ook wordt gewerkt aan sensibilisering. De resultaten van de risico’s worden opgelijst in een risicoanalyse tool waar in één globaal overzicht de grootste risico’s duidelijk naar voor komen. De tool laat toe om gemakkelijk KPI’s of doelstellingen te bepalen en op te volgen.

Binnen de procesindustrie wordt dikwijls gebruik gemaakt van HAZOP studies (Hazard and operability studie ofwel Vrijzettingsanalyse). Deze aanpak is veel technischer en gaat de verschillende risico’s van een proces bekijken a.d.h.v. gidswoorden. Belangrijk is dat de studie uitgevoerd wordt door een multidisciplinair team onder leiding van een ervaren voorzitter. Deze coördinatie nemen we graag op ons. Naast bovenstaande risicoanalyse technieken hebben onze consultants ook ruime ervaring met andere technieken zoals de What If methodologie, FMEA, Planop, Vlinderdasmodel, Ishikawa, Mindmap…  Ook indien het bedrijf een eigen risicoanalyse methodiek ontwikkeld heeft, maar handen tekort komt voor de uitvoering ervan, helpen we graag verder deze te vervolledigen.

Voor wie

  • Van bepaalde processen of taken ontbreken risicoanalyses
  • U wenst extra ondersteuning van uw preventieadviseur?
  • U wenst een externe deskundige blik?