Opstellen veiligheidsprocedures en veiligheidsinformatiekaarten (VIK's)

Wat

Duidelijke werkinstructies en procedures zijn cruciaal voor een goed werkend veiligheidsgebeuren. Aan de hand van de opgestelde risicoanalyses is duidelijk welke risico’s een bepaalde taak inhoudt. Om die risico’s te beheersen moeten naast veilige machines en gereedschappen ook instructies m.b.t. veilig gebruik aanwezig zijn.

Onze aanpak

Op basis van de opgestelde risicoanalyses worden werkinstructies opgesteld of bijgestuurd. Dit kan in de vorm van overzichtelijke veiligheidsinstructiekaarten die bij elke machine of installatie opgehangen worden. Ook bij het gebruik van chemische agentia kan een instructie in de vorm van een veiligheidsinformatiekaart een handig instrument zijn. Deze VIK’s bevatten o.a. volgende gegevens:

  • Over welke machine of chemisch product gaat het?
  • Wat zijn de voornaamste risico’s?
  • Welk PBM’s moeten gebruikt worden?
  • Hoe kan de machine snel afgeschakeld worden?
  • Welke zijn de te nemen EHBO maatregelen mocht er contact geweest zijn met het product?

De fiches worden overzichtelijk opgebouwd en kunnen ook dienen als opleidingsdocumenten.

Voor wie

  • U wenst ondersteuning bij het opstellen van veiligheidsinstructies?
  • U wilt w veiligheidsinstructies laten aftoetsen door een externe deskundige?