Interne welzijnsconformiteitsaudit

Wij helpen u graag bij een inspectie omtrent het welzijn op het werk aan de hand van een interne audit. De wetgeving met betrekking tot welzijn wordt voor het grootste deel gebundeld in “de codex over het welzijn op het werk”. Alhoewel het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) reeds grotendeels uitgehold is en binnen afzienbare tijd zelfs helemaal zal verdwijnen, zijn nog enkele bepalingen actief.

Het (vroegere) ARAB verschilt grondig qua filosofie met de huidige welzijnsreglementering. In de Codex welzijn op het werk wordt uitgegaan van doelvoorschriften in plaats van gedetailleerde technische voorschriften in het ARAB. Dit maakt dat enerzijds een lossere invulling kan gegeven worden volgens de eigen manier maar anderzijds het belang van grondige risicoanalyses en deskundigheid toeneemt. Wij kunnen dit belang inwilligen door middel van een interne audit waarbij wij een inspectie doen naar het welzijn op het werk.

Een interne inspectie en audit van het welzijn op het werk

Tijdens de interne welzijnsconformiteitsaudit doorlopen we alle onderdelen van de “Codex welzijn op het Werk” met een inspectie. Naast het toetsen van de wettelijke documenten doen we ook een uitgebreide rondgang op de werkvloer. Deze interne audit heeft een concreet actieplan als resultaat dat dienst kan doen als globaal preventieplan. Het verslag toont via grafieken (per boek) de prioriteiten aan. De audit geeft ook concreet invulling aan de vereisten met betrekking tot de compliance audit beschreven in de ISO 45001 (vroeger OHSAS 18001) standaard.

Uitgebreide dienstverlening

Naast een interne audit met betrekking tot welzijn op het werk beschikken wij als adviesbureau over nog vele andere diensten. Zo voeren wij ook een MER screening uit bij nieuwe projecten of kunnen wij u informeren over wanneer het nodig is om een bouwvergunning/omgevingsvergunning aan te vragen. Neem in alle gevallen contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.