Welzijnsconformiteitsaudit

Wat

De wetgeving m.b.t. welzijn wordt voor het grootste deel gebundeld in “de codex over het welzijn op het werk”. Alhoewel het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming) reeds grotendeels uitgehold is en binnen afzienbare tijd zelfs helemaal zal verdwijnen, zijn nog enkele bepalingen actief.

Het (vroegere) ARAB verschilt grondig qua filosofie met de huidige welzijnsreglementering. In de Codex welzijn op het werk wordt uitgegaan van doelvoorschriften i.p.v. gedetailleerde technische voorschriften in het ARAB. Dit maakt dat enerzijds een lossere invulling kan gegeven worden volgens de eigen manier maar anderzijds het belang van grondige risicoanalyses en deskundigheid toeneemt.

Onze aanpak

Tijdens de welzijnsconformiteitsaudit doorlopen we alle onderdelen van de “Codex welzijn op het Werk”. Naast het toetsen van de wettelijke documenten doen we ook een uitgebreide rondgang op de werkvloer. Deze audit heeft een concreet actieplan als resultaat dat dienst kan doen als globaal preventieplan. Het verslag toont via grafieken (per boek) de prioriteiten aan. De audit geeft ook concreet invulling aan de vereisten m.b.t. de compliance audit beschreven in de ISO 45001 (vroeger OHSAS 18001) standaard.

Voor wie

  • U wenst na te gaan of u voldoet aan alle wettelijke voorwaarden?
  • U wenst de vereiste compliance audit in het kader van ISO 45001 uit te besteden?