terug naar overzicht

2019, waar mag u zich aan verwachten?

De aftrap voor het nieuwe jaar werd intussen gegeven. Waar mag u zich in 2019 aan verwachten op vlak van milieu, ruimtelijke planning en veiligheid?

Helicopterview

Naast het bepalen van uw goede voornemens voor het nieuwe jaar, is januari ook het uitgelezen moment om uw bedrijfsplannen voor 2019 uit te werken en een masterplan voor te bereiden. Wat zijn de korte-en lange termijn doelstellingen op vlak van milieu, veiligheid en ruimtelijke planning? Heeft u investeringsplannen? Wilt u een activiteit verplaatsen? Vervalt uw vergunning of is er een update nodig? Wenst u uw veiligheidscultuur te verbeteren? Wil u het waterverbruik verminderen? De domeinen milieu, veiligheid en ruimtelijke planning hangen nauw samen, in 2019 zal deze integratie zich nog verder versterken.

Stel, u plant om uit te breiden in uw bedrijf. De opstart van een nieuwe activiteit of opening van een extra site gaat verder dan het bouwluik. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning dient ook het milieugedeelte mee opgenomen te worden. Wat betekent dit op vlak van mobiliteit? Wat is de mogelijke impact op de omgeving? Ook veiligheid mag niet vergeten worden. Een nieuwe activiteit gaat samen met nieuwe procedures, de actualisatie van het noodplan enzovoort. Behoud steeds een helicopterview en bekijk alle projecten met meerdere brillen. Voorzie eveneens voldoende marge om uw plannen uit te werken en de nodige partijen samen te brengen. In de praktijk merken we dat de wetgeving steeds complexer wordt. In vele gevallen is het raadzaam om reeds te starten vanuit een ‘best guess’ scenario en niet te wachten tot alle concrete gegevens en details beschikbaar zijn.

Must haves en nice to haves

Het nieuwe jaar brengt een aantal periodieke verplichtingen met zich mee, zoals de actualisatie van het globaal preventieplan waarin uw doelstellingen voor de komende vijf jaar bepaald worden. Een audit kan hiervoor een goed vertrekpunt zijn. Aan de hand van een interne rondgang worden verbeterpunten vastgesteld die kunnen gekoppeld worden aan concrete acties en doelstellingen. Op basis van het globaal preventieplan kan een jaaractieplan opgesteld worden waarin de plannen voor 2019 vastgelegd worden. Denk bij een nieuw jaar ook aan de nodige keuringen van bijvoorbeeld tanken, hijstoestellen, brandblussers, sprinklers enzovoort. Ook metingen van afvalwater, luchtemissies en bodem volgt u best nauwgezet op.

Zorg ervoor dat uw plannen en acties steeds risico gebaseerd zijn. Plant u in 2019 een evacuatie oefening? Baseer deze oefening dan op uw key risico’s en prioriteiten. Bijvoorbeeld, u beschikt over 1000 tanks, voorzie een noodoefening met aangepast scenario om de kennis hiervan in de praktijk te testen en indien nodig op te frissen. Zijn uw arbeidsongevallen vooral te wijten aan snijwonden? Werk in 2019 dan sterk rond deze problematiek en integreer dit werkpunt in uw veiligheidsplan.

Denk ook wat verder dan de verplichtingen en de must haves voor 2019. Wat wil u bereiken? Als u bijvoorbeeld sterk wenst in te zetten op veiligheid, dan kan de organisatie van een veiligheidsdag een mooie nice to have zijn.

Kijk verder dan uw interne keuken

Vergeet in het ganse verhaal ook uw externe partijen niet te betrekken. Communiceer voldoende met buren, overheden, leveranciers, brandweer, onderaannemers enzovoort. Deze stakeholders kunnen een grote impact hebben op uw onderneming en activiteiten.

5 handvaten voor 2019

  1. Bekijk uw plannen steeds vanuit een helicopterview

  2. Integreer milieu, stedenbouw en veiligheid en zet de 3 brillen tegelijk op

  3. Choose your battles: focus op de key risico’s bij het bepalen van actiepunten

  4. Communiceer tijdig en breng alle partijen samen

  5. Kijk verder dan uw interne keuken