terug naar overzicht

3 tips om waterbesparend te ondernemen

Met de voorbije hittegolf en de Bluedeal van de regering in het achterhoofd, staat water steeds hoger op de bedrijfsagenda. Hoe kan u zich wapenen tegen een mogelijke afschakeling of een watertekort?  

#1 droogte risicoanalyse

We kregen deze zomer voor het 4e jaar op rij te maken met aanhoudende droogte en watertekort. De Vlaamse regering kwam dan ook met een droogteplan, de zogenaamde ‘Blue Deal’, om ons voor te bereiden op de toekomst. Naast tal van acties, wordt ook gekeken naar de landbouw en industrie om de droogte aan te pakken. Vanaf 2022 zullen grote bedrijven een verplichte waterscan moeten laten uitvoeren om de waterbehoefte in kaart te brengen.

Hoe kan u zich voorbereiden?

Water is een essentiële grondstof voor heel wat bedrijfsprocessen waaronder productie, reiniging en koeling. Het opstellen van een droogte risicoanalyse is een goede start om u als bedrijf voor te bereiden op een droogteperiode. Wacht niet tot de wettelijke verplichting, maar ga nu reeds aan de slag om een waterplan uit te werken. Breng het watergebruik in kaart en bekijk per zone wat de mogelijke alternatieven zijn.

#2 circulair watergebruik

Bedrijven investeren volop om kostbaar water in het bedrijfsproces te kunnen recupereren. Het zuiveren en hergebruiken van water is een belangrijke stap in de voorbereiding op watertekorten. Daarbovenop kan circulair produceren ook kostenbesparend werken.

#3 alternatieve waterbronnen

Afvalwater kan een uitstekende alternatieve waterbron zijn voor industrie en landbouw. We zien dat het hergebruik van afvalwater soms verder gaat dan het eigen bedrijf. Er bestaan reeds initiatieven waar gerecycleerd afvalwater ingezet wordt in de omgeving om natuur en landbouw te ondersteunen bij tekorten. Zo ontstaat er een win-win situatie, het voorzienend bedrijf kan de lozing van afvalwater beperken en voorkomt tegelijk watertekort in de omgeving. Hoewel beregening met afvalwater een duurzame oplossing kan bieden, is er nood aan een wettelijk kader om dit vlotter te laten verlopen. Enkele specialisten bij WIELS werken hieraan mee.

Wenst u begeleiding bij de uitwerking van uw waterplan? Onze specialisten staan u graag bij. Neem contact met ons op