terug naar overzicht

Aangepaste maatregelen rond de vergunningsplicht en meldingsplicht omwille van de covid-19 crisis

Tijdens deze uitzonderlijke situatie waar telewerken eerder de norm is, is het voor ons allen zoeken naar oplossingen om de dagdagelijkse taken te blijven uitvoeren rekening houdend met de nodige voorzorgsmaatregelen.

De geplande provinciale omgevingscommissies van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen gaan door, en vinden plaats via teleconference. De commissie wil alle lopende dossiers maximaal voortgang laten vinden.

Van uit de overheid vernemen we dat het de bedoeling is dat alle wettelijke formaliteiten en verplichtingen zo goed als mogelijk opgevolgd worden. Zo volgen we de bezoeken als extern milieucoördinator verder op, uiteraard zonder een rondgang in het bedrijf. Vereiste zaken die door de crisis verhinderd worden dienen goed gedocumenteerd te worden.

Aangezien de mogelijkheid bestaat dat de proceduretermijnen niet blijvend kunnen gerespecteerd worden, werd op 24 maart een decreet gepubliceerd dat de voorwaarden vastlegt waarin kan worden afgeweken van de vergunningsplichten en meldingsplichten. In dit decreet wordt de basis gelegd om lopende procedures te kunnen verlengen. 

De Vlaamse Regering nam op 24 maart reeds enkele maatregelen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden.

Kort samengevat:

  • De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020
  • Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • De periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Heeft u vragen of bezorgdheden m.b.t. milieu, veiligheid of ruimtelijke planning? Het Wiels team is en blijft operationeel. Alle medewerkers werken van thuis uit en hebben toegang tot alle documenten en dossiers.