terug naar overzicht

Bijscholing milieucoördinator 21-22

Om tegemoet te komen aan de vraag tot uitwisseling van ervaring en tot het bijwerken en actualiseren van de noodzakelijke kennis heeft WIELS in samenwerking met SBM een club voor de milieucoördinator opgericht. 

De bijscholing is een mix van panelgesprekken, praktijktoepassingen en uiteenzettingen waarbij steeds de praktische bruikbaarheid wordt nagestreefd.

Tijdens een 10-tal bijeenkomsten per jaar wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren elkaar kunnen ontmoeten en waar een uitwisseling van ervaring en kennis plaatsvindt. Een extra toegevoegde waarde wordt aangeboden door één of meerdere gastsprekers die een aantal thema's bespreken. Zowel juridische als milieutechnische thema's worden behandeld.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Deze club richt zich in de eerste plaats tot de milieucoördinator en de milieuverantwoordelijke, maar ook tot de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke en de preventieadviseur, m.a.w. personen die met de milieuproblematiek van het bedrijf worden geconfronteerd.

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Op het einde van elk semester ontvangt u een attest.

PRAKTISCH

Het nieuwe clubjaar gaat van start in september 2021. De 10 bijeenkomsten vinden plaats in Kortrijk of in Brugge, telkens op woensdagavond van 18u30 tot 21u30.

Programma Kortrijk

Programma Brugge

 

SCHRIJF JE NU IN