terug naar overzicht

Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

Club milieucoördinator, in 1995 opgericht door SBM en Wiels & Partners, is meer dan 20 jaar de netwerkplaats voor milieucoördinatoren.

Elk jaar worden er 10 sessies georganiseerd met een mix van panelgesprekken, bedrijfsbezoeken en uiteenzettingen, met als doel praktische bruikbaarheid. Tijdens de bijeenkomsten wordt een platform aangeboden waar de milieucoördinatoren, preventieadviseurs, productie-verantwoordelijken en bedrijfsleiders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

De club telt inmiddels meer dan 100 leden. Het kalenderjaar 2017-2018 werd met de ganse groep afgesloten tijdens een bedrijfsbezoek in Bellewaerde. Tijdens een rondleiding werd uitleg gegeven over de waterzuivering van het pretpark.

De voorbije jaren waren we o.a. te gast bij Unilin, Volvo Trucks, Labo Ecca en Wienerberger. Ook tal van interessante gastsprekers deelden hun ervaringen over zowel juridische als milieutechnische topics. Wat houdt de nieuwe ISO14001 norm precies in, en hoe kan je je hierop best voorbereiden? Hoe pakken we de nieuwe omgevingsvergunning aan? Wat met zonevreemd uitbreiden? Ook de actualiteit staat jaarlijks op de agenda.

Kennis up to date houden en ervaringen uitwisselen met collega’s in het vakdomein?

Wat mag je verwachten in 2018-2019?

10 leerrijke en interactieve bijeenkomsten in Kortrijk of in Brugge op woensdagavond van 18u30 tot 21u30. We zullen het o.a. hebben over afvalwater, duurzame energie, het milieubeleid in Vlaanderen, milieu-incidenten & verzekerbaarheid en de omgevingsvergunning. De actualiteit zal ook zeker aan bod komen. Naast de kennisdelingen mag de praktijk niet ontbreken: we brengen o.a. een bezoek aan Daikin, IMOG en CNH.

Zo kunnen wij u een pakket aanbieden waarbij u voldoet aan de jaarlijkse verplichte bijscholing van 30 uren. Op het einde van elk semester ontvangt u een attest.