terug naar overzicht

Covid-19: praktijkervaringen en tips voor op de werkvloer

Covid-19, we hebben er allemaal mee te maken en krijgen tips uit alle hoeken. Hoe pakt u dit best aan en wat is de beste manier om medewerkers te sensibiliseren? In wat volgt deel ik graag onze ervaringen op de werkvloer en enkele bijhorende tips om corona-proof te werk te gaan.

Geen paniekvoetbal

De aanpak van deze pandemie verschilt weinig van andere veiligheidsgerelateerde issues. Ook hier vereist de aanpak het opstellen van een risico-analyse en het definiëren van maatregelen. In eerste instantie is het belangrijk dat deze maatregelen de verspreiding van het virus tegengaan. Toch zijn er ook randeffecten die niet mogen onderschat worden.

Even belangrijk is het vertrouwen van de werknemers in de genomen maatregelen zodat zij met een gerust gevoel de werkplaats betreden. Naast de werknemers is ook het bedrijfsimago van belang. We merken dat bedrijven dikwijls willen aantonen dat ze de beste van de klas zijn door een te veel aan maatregelen die niet vol te houden of praktisch moeilijk haalbaar zijn. Hierdoor ontstaat een omgekeerd effect omdat werknemers de maatregelen niet volgen. Een goede balans tussen genomen maatregelen en effect zijn dus aan de orde samen met de motivatie waarom u bepaalde maatregelen wel en ook niet neemt.

Hoe pakt u dit best aan?

Er zijn twee risico’s die bekeken moeten worden:

  1. Plaatsen en situaties waar de afstand van 1.5m niet gegarandeerd kan worden
  2. Aanraken van eventueel besmette oppervlakken met de handen die overdracht van het virus kunnen geven bij aanraking van het gezicht

Analoog aan andere risico’s bekijken we deze risico’s en hun maatregelen op drie niveaus: middelen, organisatie en gedrag.

Als eerste dient u na te gaan welke middelen aangereikt moeten worden op de werkvloer om bovenstaande risico’s te beheersen. Denk hierbij aan mondmaskers, plexi schermen, alcoholgels en herinrichting van werkposten.

Vervolgens, kunnen er nieuwe procedures en opleidingen uitgewerkt worden op organisatie niveau zoals een opleiding risico virusoverdracht en procedure indien een werknemer positief test. Ook bestaande procedures dienen onder de loep genomen te worden. Denk hierbij aan de personeelsplanning: stelt deze u in staat hoog risico contacten snel te traceren in geval van besmettingen? Is er een thuiswerkpolicy en is deze actueel? Ook de carpoolpolicy mag niet vergeten worden: hoewel ecologisch, is dit te vermijden aangezien er meestal geen 1.5m afstand gegarandeerd kan worden.

Tot slot kijken we naar gedrag, dit is meestal het grootste struikelblok. Er kunnen heel wat middelen en procedures aanwezig zijn, maar indien ze niet of verkeerd toegepast worden hebben ze weinig zin. Een eerste cruciale parameter om gedrag effectief te maken, is communicatie vanuit het hoogste hiërarchisch niveau m.b.t. het toepassen van de maatregelen en het belang ervan. Als tweede, is het belangrijk om duidelijk te communiceren naar werknemers wat er van hen wordt verwacht. Werk hierbij visueel en gebruik pictogrammen. Vervolgens, is er voorbeeldgedrag nodig van de hiërarchische lijn. Durf ook mensen aanspreken die de regels niet volgen en neem gepaste maatregelen.

Stappenplan in geval van besmettingen

Een eerste stap om de verspreiding tegen te gaan, is zieke medewerkers naar huis sturen en een arts laten raadplegen. Kijk vervolgens naar de hoog risico contacten van de betrokken medewerker en haal deze van de werkvloer tot er uitsluitsel is. Dit zijn personen waarmee er langer dan 15 minuten contact was en dit op minder dan 1.5m of in dezelfde gesloten omgeving (vergaderzaal, lift etc.). Ga ook na of er uitwisseling is geweest van gereedschappen zonder deze voldoende te ontsmetten. Dit sluit niet uit dat er besmettingen kunnen plaatsvinden bij lage risico contacten. Het blijft van belang om de ontwikkeling van symptomen in de gaten te houden.

Werken aan de bedrijfscultuur

We merken dat bedrijven met een positieve en gedisciplineerde bedrijfscultuur de maatregelen vlot geïmplementeerd krijgen. Voor alle bedrijven is deze covid-19 pandemie een zware dobber om te dragen, maar we zien een duidelijk verschil in bedrijven die de laatste jaren sterk ingezet hebben op gedrag en cultuur binnen de organisatie. Deze bedrijven zijn klaar om de veranderingen te ondergaan. Daarom is werken aan discipline en cultuur hét middel om klaar te zijn voor de toekomst. We zien dat dit naast de wettelijke conformiteiten zeker een belangrijk aandachtspunt is.