terug naar overzicht

Covid-19: versoepelde maatregelen en creatieve oplossingen

Tijdens deze uitzonderlijke situatie waar social distancing en telewerken in bedrijven de gedragsregel is, is het voor ons allen zoeken naar oplossingen om de dagdagelijkse taken te blijven uitvoeren rekening houdend met de nodige voorzorgsmaatregelen.

Creatieve oplossingen

De covid-19 crisis vormt een uitdaging voor ieder van ons. Ook een verderzetting van de goede uitvoering van het takenpakket van de milieucoördinator en preventieadviseur is geen evidentie. Denk maar aan de uitvoering van bedrijfsrondgangen, overleg met medewerkers, vergaderingen met administraties en experten, interne opleidingen, enz. waarbij sociaal contact onvermijdelijk is

Overheden en bedrijven gaan in sneltempo op zoek naar creatieve oplossingen. Zo worden omgevingsvergunningscommissies en overleg met overheid en administraties georganiseerd via video-conference en werken de ambtenaren van de diverse administraties verder via thuiswerk. Digitalisering is meer dan ooit aanwezig, en zal misschien wel een stukje blijven.

Inspectiediensten en metingen op de werkvloer

Vanuit de overheid vernemen we dat het de bedoeling is dat alle wettelijke formaliteiten en verplichtingen verder opgevolgd worden, tenzij de crisisomstandigheden deze niet mogelijk maken. In het werkveld zien we dat de inspectiediensten controles blijven uitvoeren, en de dossiers verder opvolgen.

Dit betekent dat de crisis geen excuus is om geen metingen of analyses uit te voeren, rondgangen te doen of de nodige vergunningen aan te vragen. Dit betekent ook dat de niet-uitvoering ervan geen probleem vormt als er voldoende documentatie aanwezig is (mails, verslag van een telefoongesprek, …) die bewijst dat de uitvoering niet mogelijk was.

De overheid voegt eraan toe dat niet-uitgevoerde monitoring of periodieke keuringen in de mate van het mogelijke na afloop van de coronamaatregelen zo spoedig mogelijk dienen ingehaald te worden.

Versoepelde vergunningsprocedures

De Vlaamse regering heeft een aantal proceduretermijnen aangepast of verlengd op basis van het nooddecreet van 24 maart. Zo werden de termijnen voor lopende en nieuwe vergunningsprocedures verlengd, en werden openbare onderzoeken vooruitgeschoven. Dit betekende o.a. dat het uitsluitsel over vergunningsaanvragen langer op zich liet wachten. We merkten dat dit voor vele ondernemers niet evident was aangezien zij vooruit willen met hun plannen.

Intussen is er goed nieuws voor de vergunningsdossiers. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft de noodmaatregelen voor de omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen niet verlengd. Dit betekent dat alle lopende en nieuwe openbare onderzoeken na 24 april respectievelijk verdergezet of opgestart kunnen worden.

Bedrijfsleven na de crisis

De komende weken en maanden gaan we geleidelijk terug naar een meer normale situatie. Dat hopen we althans. Het besmettingsgevaar zal uiteraard om de hoek blijven loeren, en zal er allicht voor zorgen dat we nog een hele tijd een aantal voorzorgsmaatregelen moeten blijven opvolgen. Creativiteit zal dus nodig blijven om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de essentiële taken gegarandeerd blijft.

Stilaan wordt de ‘lockdown’ opgeheven en geraakt het bedrijfsleven terug op gang. Het moment om stil te staan bij een evaluatie van welke acties nodig zijn in 2020, en best zo snel mogelijk uitgevoerd worden. We kunnen immers het risico dat een tweede crisis volgt in het najaar, niet geheel uitsluiten. Het zou jammer zijn vast te stellen dat bv. de uitvoering van een meetcampagne voor de heffingen daardoor niet kan uitgevoerd worden. Werk op de plank dus voor de preventie-adviseur en de milieucoördinator om de kalender 2020 in detail te bekijken en de prioriteiten op te lijsten.

Het wordt ook opletten bij de opstart van de activiteiten, zeker voor bedrijven die zich dicht bij een woonkern bevinden. Niet alleen zijn vele buren overdag thuis, men is ook gewoon geworden aan een totale stilte in vele gevallen. Een goede communicatie bij incidenten of abnormale omstandigheden zal meer dan ooit aangewezen zijn.

Kort samengevat

  1. Volg wettelijke formaliteiten en verplichtingen in de mate van mogelijke verder op
  2. Voorzie voldoende documentatie van niet-uitgevoerde verplichtingen
  3. Lopende en nieuwe openbare onderzoeken voor de omgevingsvergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen na 24 april opgestart of verdergezet
  4. Herbekijk de kalender voor 2020 en lijst prioriteiten op m.b.t. veiligheid en milieu
  5. Communiceer voldoende met buren in geval van een incident