terug naar overzicht

MOBER, mobiliteitsstudie, mobiliteitstoets etc., u heeft er misschien al van gehoord of u bent dit al eens tegengekomen bij de aanvraag van een vergunning. Het luik mobiliteit wordt steeds belangrijker als criterium bij de beoordeling van vergunningsaanvragen en kan soms zelfs een doorslaggevende factor zijn. Waar mag u zich aan verwachten?

Belangrijk criterium bij de beoordeling van vergunningen

In tegenstelling tot vroeger stellen we vast dat mobiliteit steeds belangrijker wordt bij de opbouw van een vergunningsdossier. Waar de overheid voorheen soms de verplichtingen van het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) durfde te vergeten is er op vandaag een strikte opvolging van deze voorwaarden. In de praktijk merken we dat de toevoeging van het luik mobiliteit een extra hindernis vormt voor bedrijven. Het totale voorbereidingstraject vraagt extra tijd en budget, zeker wanneer er verkeerstellingen van het verkeer in de omgeving vereist zijn kan dit enige tijd aanslepen.

Wat is een MOBER en wanneer heeft u er één nodig?

Sinds september 2009 is een MOBER verplicht bij de aanvraag van bouwprojecten die een sterke impact kunnen hebben op de huidige verkeerssituatie in de regio. Het gaat dan vooral over grote bouwwerken en de aanleg van parkings, de nadruk ligt hierbij vooral op de capaciteit van de weg en de afwikkeling van het verkeer. Er werden verschillende drempels opgesteld om de MOBER-plicht te kunnen nagaan. Een voorbeeld is de drempel voor parkeerplaatsen die stelt dat er een verplichte MOBER dient uitgevoerd te worden vanaf 200 parkings. Stel dat uw bedrijf reeds 200 parkings heeft en graag nog 1 extra parkeerplaats wil aanleggen, ook dan is er de MOBER-plicht.

Tijdens de MOBER studie wordt de impact van de ruimtelijke ingreep op de huidige verkeerssituatie nagegaan door de toekomstige verkeersstromen in te schatten en in kaart te brengen. Een uitbreiding van de huidige bedrijfssite kan bijvoorbeeld zorgen voor meer goederentransport en verkeer van personenwagens. De studie gaat na of er al dan niet bijkomende maatregelen vereist zijn om de verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid te kunnen garanderen.

Bij het milieuluik van de omgevingsvergunning blijft MOBER facultatief en komt mobiliteit slechts zijdelings aan bod. Er wordt vooral gekeken naar de subjectieve hinder voor de omgeving en in het bijzonder naar de mogelijke geluidsoverlast. Hoe wordt de mobiliteit op de site geregeld? Wat zijn de aan -en afvoerroutes en waar zijn ze gelegen? Kan het verkeer via de autostrade naar de site of moet er langs woningen gepasseerd worden? Ook een telling van het aantal personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens etc. kan opgevraagd worden om de evaluatie te kunnen maken. We verwachten dat ook luchtkwaliteit in de toekomst een aandachtspunt kan worden.

Integreer mobiliteit in uw bouwplannen

Ook wanneer een MOBER niet verplicht is, is het raadzaam om toch eens stil te staan bij mobiliteit. Ligt uw bedrijf in een stedelijke omgeving of in de buurt van een bijna verzadigde verkeersomgeving? Zal uw ruimtelijke ingreep mogelijks meer verkeer genereren? Stel u wil een nieuwe productielijn plaatsen, het opdrijven van de productiviteit kan een invloed hebben op de verkeerssituatie. Er zal hoogstwaarschijnlijk meer vrachtverkeer zijn, eventuele routeveranderingen of zelfs andere transporttijden.

Hoewel er verschillende richtlijnen bestaan is mobiliteit geen exacte wetenschap. 20 extra parkeerplaatsen of 15 bijkomende vrachtwagens voor transport lijken op zich niet veel, maar kunnen toch voor grote mobiliteitsproblemen zorgen. U heeft er voordeel bij om vooraf al eens de denkoefening te maken en mobiliteit te integreren in uw bouwplannen, zo vermijd u onaangename verrassingen. Een mobiliteitstoets kan in dit geval zeer nuttig zijn. Deze toets is een vereenvoudigde manier om de verkeersbewegingen in kaart te brengen en mogelijke problemen te screenen.