Ondersteuning preventieadviseur

Wat

Elk bedrijf heeft vanaf 20 werknemers een interne preventieadviseur nodig. In bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de preventieadviseur zijn. Het niveau van opleiding van de preventieadviseur hangt af van de risico’s in het bedrijf. De taken van de preventieadviseur zijn o.a.:

 • Meewerken aan het opstellen van risicoanalyses.
 • Advies over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren, arbeidsmiddelen en individuele uitrusting.
 • Advies i.v.m.  het opstellen van instructies en de vorming van werknemers.
 • Voorstellen doen voor het onthaal, de informatie, de vorming en de sensibilisatie van de werknemers in verband met welzijn.
 • Veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats.
 • Documentatie opstellen i.v.m. arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Wettelijk verplichte kennisgevingen aan de overheid bijhouden.
 • Verrichten van secretariaatswerk voor het Comité PBW.
 • Onderzoek van incidenten en arbeidsongevallen.

Afhankelijk van de opleidingsgraad kan de preventieadviseur zelf bepaalde taken invullen of moet de invulling gebeuren door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Door de veelheid aan taken en opvolging kan het interessant zijn om de preventieadviseur te laten bijstaan door een externe deskundige die periodiek on-site bepaalde taken helpt invullen en uitwerken. Ook bij vertrek van de preventieadviseur of langdurige afwezigheid kan het tijdelijk noodzakelijk zijn om bepaalde zaken verder te zetten via een externe deskundige.

Onze aanpak

De invulling van de ondersteuning wordt volledig afgestemd op maat van het bedrijf. In een eerste overleg wordt de aanpak vastgelegd en worden de rollen en tijdstippen bepaald. Hierbij kan het uitvoeren van een welzijnsconformiteitsaudit een goed vertrekpunt zijn. In bepaalde gevallen wordt gevraagd om vooral controle en opvolging van de open punten te doen. In andere gevallen is het nodig om concrete uitwerking te doen van bv. risicoanalyses, instructies, opleiding te geven,… De ondersteuning kan ingevuld worden door  een periodieke aanwezigheid van de deskundige ter plaatse.

Voor wie

 • Uw preventieadviseur komt handen tekort?
 • Uw preventieadviseur is tijdelijk afwezig?
 • U wenst een externe deskundige blik op de aanpak van het veiligheidsgebeuren?