Stikstofarrest: Vlaams beleid op de helling?

In februari 2021 lag de stikstofuitstoot van een pluimveestal aan de basis van een vernietiging van de milieuvergunning. Sinds dit zgn. Stikstofarrest staat het Vlaamse stikstofbeleid op de helling en heerst er grote onzekerheid bij landbouw en industrie.

lees meer

Watermanagement: hot topic bij de overheid

Met de waterschaarste van vorige zomer en de Bluedeal van de regering in het achterhoofd, staat water steeds hoger op de politieke agenda. We kunnen nu al vermoeden dat het onvoorwaardelijke verbruik van water onder druk zal komen te staan, de prijs ervan verder zal stijgen, en ook de lozing aan strengere voorwaarden zal onderworpen worden.

lees meer

De lozing van afvalwater, een rem op toekomstplannen? Nieuwe richtlijnen vanaf 1 februari 2021

Het succes van een masterplan hangt af van vele facetten, waarvan milieu er zeker één van is. Verrassend – en ontnuchterend- is wel dat de mogelijkheden tot de lozing van afvalwater hierbij een belangrijke plaats innemen, en in de toekomst nog meer.

lees meer

Archief