Eén aanspreekpunt met zeer veel inhouse kennis over de verschillende domeinen!

"Wiels heeft zeer veel inhouse kennis over tal van technieken en domeinen. Daarnaast is er ook een uitgebreid netwerk met o.a. studiebureaus, specialisten en overheden. Bij bepaalde dossiers worden specifieke studies vereist en is er een samenwerking met externe partners, deze worden door Wiels steeds met de nodige neutraliteit uitgezocht en aanbevolen. Eén aanspreekpunt hebben die de nodige partijen samenbrengt is voor ons een groot voordeel. Als publiek park is het voor ons belangrijk dat er rekening gehouden wordt met onze stakeholders zoals buren, gemeente en provincie; ook voor deze opvolging en communicatie kunnen we steeds op Wiels rekenen. 

We werken al een 16-tal jaar goed en vlot samen. Zo zijn er ook al enkele meer uitdagende dossiers geweest die zeer positief afgelopen zijn. We hebben in Wiels een partner gevonden die voor ons het totaalpakket bekijkt en correct en tijdig opvolgt."

Stefaan Lemey

Directeur - Bellewaerde

Deskundig, correct en accuraat!

"De samenwerking met Wiels verloopt zeer vlot. De consultants beschikken over een breed spectrum aan kennis over de verschillende domeinen heen. Het team heeft ook de ervaring en de feeling om met autoriteiten en andere betrokken partijen om te gaan en situaties in te schatten. Het uitgebreid netwerk is hierbij zeker een voordeel. 

Er wordt samen een duidelijke strategie uitgewerkt en gevolgd. Elk project is anders en vraagt een eigen interpretatie, het team heeft de te volgen strategie steeds goed in de vingers. Wiels onderscheidt zich door de brede focus en inzichten. De aanpak gaat verder dan de toepassing van het wettelijk kader.

Een recent project was de ontwikkeling van het Albert II dock in Zeebrugge: een groots en geslaagd project."

Jurgen Desmet

General Manager - CRO Ports

Zowel advies, uitvoering als opvolging zijn van een zeer hoog niveau!

“We werken reeds vele jaren met Wiels samen en zijn zeer tevreden over de samenwerking. Zowel voor milieu, stedenbouw als ISO/kwaliteit vormen we een goede tandem. Enkele voorbeelden zijn de voorbereidende audits voor onze ISO certificatie, de omgevingsvergunningsaanvragen voor uitbreidingen van de site en de aanwezigheid van een extern milieucoördinator in onze verschillende vestigingen.

Eén van de troeven is de interne wisselwerking tussen de verschillende Wiels experts voor allerlei soorten dossiers. Het niveau van advies, uitvoering en opvolging ligt zeer hoog. Het team handelt met kennis van zaken en is steeds op de hoogte van de recentste wetgeving. Ook de korte reactietijd is voor ons een echt pluspunt.  “

Luc Waignein

Chief Research & Development Officer - Galloo Group