terug naar overzicht

Het wettelijk register als oplossing voor opvolging van complexe wetgeving

Danny, Founder & Co-CEO

Wat is een wettelijk register

Elk bedrijf dient te voldoen aan specifieke wetgeving. Een wettelijk register biedt een overzicht van de van toepassing zijnde wetgeving op maat van uw bedrijf. De focus ligt hierbij meestal op milieu en preventie. Het hebben van zo’n register is geen wettelijke verplichting, maar wordt wel steeds meer ingezet door bedrijven als tool om wetgeving systematisch en proactief te kunnen opvolgen. 

De voordelen voor uw bedrijf

De wetgeving voor bedrijven wordt niet alleen complexer maar verandert ook regelmatig. Het is een hele klus om alles op te volgen en nieuwigheden bij te houden. Een systematische aanpak in de vorm van een wettelijk register kan de opvolging heel wat vereenvoudigen. Een dergelijke aanpak wordt reeds vereist binnen ISO14001 (milieu) en ISO45001 (preventie). Ook voor bedrijven zonder ISO certificering kan het wettelijk register ingezet worden als draaischrijf binnen het milieu-en preventiegebeuren om naast de opvolging van de wetgeving ook acties op te volgen. Het bundelen van milieu en preventie in één tool resulteert in uniforme en centrale actielijsten, wat de opvolging en uitvoering heel wat efficiënter maakt.

Het uitwerken van een wettelijk register kan ook een meerwaarde bieden bij andere plannen zoals de uitwerking van een opleidingskalender, auditprogramma en communicatieplan. De tool laat toe om high level resultaten te bekijken en te rapporteren. 

Proactieve aanpak 

Hoe gaat u best te werk om de relevante wetgeving op te volgen? 

Stap 1: bepalen van relevante wetgeving voor uw bedrijf
Dit klinkt zeer eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Voor milieu reikt de wetgeving verder dan de vergunning met zijn voorwaarden. Naast Vlarem is er ook de wetgeving rond natuur, hemelwater, bodem, materialen en afvalstoffen,… Voor preventie is de Codex over het welzijn op het werk de hoofdrolspeler. Om na te gaan welke wetgeving van toepassing is voor uw bedrijf moet rekening gehouden worden met de activiteiten, de sector, opgenomen rubrieken in de omgevingsvergunning, de locatie etc. 

Belangrijk om te melden is dat een bekomen vergunning geen vrijgeleide is. De wetgeving staat niet stil dus het blijft cruciaal om veranderingen op te volgen en indien nodig actie te ondernemen. Denk hierbij ook aan toekomstige wijzigingen in de wetgeving. Deze zijn te vinden bij de sectorfederaties, ontwerpen van decreten bij het Vlaams Parlement, nieuwsbrieven en adviesbureaus. 

Stap 2: periodieke conformiteitstoets
Het opvolgen van de wetgeving is een eerste belangrijke stap. Daarnaast is het uiteraard van belang om conform te zijn en proactief na te gaan of het bedrijf effectief in lijn is met die wetgeving. Dit kan door een periodieke, bijvoorbeeld jaarlijkse, rondgang en check van documenten. We merken dat dit vaak niet bovenaan de lijst staat aangezien een dergelijke controle soms onbegonnen werk lijkt. We raden daarom aan om met steekproeven te werken. Indien u 100 gevaarlijke producten in opslag heeft, kan u van 10 producten nagaan of deze conform de wetgeving worden bewaard. Deze vierkantswortel van het aantal items zorgt voor een aannemelijke grootte van de steekproef en geeft dus reeds een goed beeld van de conformiteitsstatus. Denk bij controles ook zeker aan het nakijken van documenten zoals het laatste bodemonderzoek, de omgevingsvergunning voorwaarden en de voorjaarsverplichtingen. Werd alles tijdig en correct ingevuld en is de info nog up to date? 

Stap 3: actieplan en prioriteiten
Merkt u tijdens de controles dat er bepaalde non-conformiteiten blijven terugkomen? Bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen die herhaaldelijk verkeerd worden gelabeld of gestockeerd ondanks dat medewerkers hierop worden aangesproken? In dit geval kan het interessant zijn om de grondoorzaak te onderzoeken. Ligt er mogelijks een gebrek aan opleiding of communicatie aan de basis? 

Het wettelijk register kan ook nuttig zijn om bepaalde noden te helpen detecteren. Denk aan zaken die niet conform zijn of in de toekomst zullen wijzigen en mogelijks investeringen vragen. De tool kan dus ook dienen als input voor de opmaak van het strategisch milieuplan of globaal preventieplan. 

Samengevat

Een wettelijk register is meer dan alleen een overzicht van de wetgeving. Het kan dienen als dynamische tool om wijzigende en nieuwe wetgevingen nauw op te volgen. Het vormt de belangrijkste leidraad voor milieucoördinatoren en preventieadviseurs en kan dienen als input voor het opstellen van strategische meerjarenplan, communicatieplan, opleidingsplan etc.