terug naar overzicht

NIEUWSFLITS: Stikstofakkoord bereikt

Op 23/02/2022 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord omtrent de stikstof-aanpak in Vlaanderen, nadat bijna exact een jaar geleden de Raad voor Vergunningsbetwistingen het stikstofkader op de helling heeft gezet.

Het nieuwe akkoord heeft vooral grote gevolgen voor de landbouw, waarbij 58 veehouderijen tegen 2030 de deuren dienen te sluiten.

Voor de vergunningverlening in de industrie wordt de voorlopig gehanteerde drempel uit de ministeriële instructie bevestigd, zijnde 1% voor stikstofoxiden (NOx). Als het gaat over ammoniakuitstoot (NH3) wordt een drempel van 0,025% ingevoerd. Bij een emissie van deze parameters onder de drempels, kunnen vergunningsaanvragen zonder verder onderzoek omtrent de impact op natuur goedgekeurd worden. Boven deze drempels blijft een passende beoordeling noodzakelijk.

Over de maatregelen in de conceptnota wordt een passende beoordeling opgemaakt en doorgerekend in een plan-milieueffectenrapport. Daarna start het openbaar onderzoek waarna alles nog definitief goedgekeurd dient te worden en in wetgeving dient omgezet te worden.

Heeft u vragen over dit artikel? Onze experts staan u graag bij. Neem contact op.