terug naar overzicht

NIEUWSFLITS: verduurzamen verwarming

VAARWEL STOOKOLIEKETEL!

Vanaf 1 januari 2022 geldt er een verbod om een nieuwe stookolieketel te plaatsen in zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen, waarvoor een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen moet aangevraagd worden. Dit geldt zowel voor een nieuwbouw als voor een ingrijpende energetische renovatie.

Een stookolieketel is het geheel van ketellichaam en brander dat de verbrandingswarmte uit de verbranding van stookolie op het water moet overbrengen, ter voorziening van ruimteverwarming of sanitair warm water.

Onderhoud en herstelling van bestaande stookolieketels mogen uiteraard blijven uitgevoerd worden. Evenwel mogen bestaande stookolieketels (of een andere verwarmingstechnologie) enkel nog vervangen worden door een andere stookolieketel wanneer er geen aardgasnet beschikbaar is in de straat. Om hierop toe te zien dienen installateurs vanaf 1 april 2022 ieder kwartaal aan VEKA (Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap) te rapporteren op welke adressen er nog stookolieketels of ketellichamen werden geplaatst of vervangen. Als afschrikkingsmechanisme worden administratieve geldboetes voor de bouwheer opgelegd bij overtreding van de nieuwe regels. Dit gaat om een geldboete van 3000 euro, te vermeerderen met 2000 euro per gebouweenheid.

DE VERDUURZAMING REEDS INGEZET?

Heeft u de algemene verduurzaming reeds ingezet en heeft u zonnepanelen, dan kan u zich van 1 december 2021 tot en met 14 december 2021 inschrijven in de nieuwe call voor het indienen van steunaanvragen voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines. Deze steunmaatregel is voorbehouden voor:

  • Zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW, geplaatst op marginale gronden en drijvende zonnepanelen en windturbines met een nominaal vermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW
  • Overige zonnepanelen, dit zijn de meest gangbare zonneprojecten die niet op marginale gronden geplaatst worden en niet op waterpartijen drijven. In 2022 zullen er nog drie calls gelanceerd worden.

VAARWEL AARDGAS?

Vergeet bovendien niet dat er sinds begin dit jaar een verbod geldt voor aardgasaansluiting bij grote woonprojecten. Dit gaat om nieuwe grote verkavelingen, appartementsgebouwen en groepswoningbouwprojecten. In enkele specifieke gevallen is een combinatie met aardgas wel nog mogelijk.

VRAGEN?

Heeft u vragen rond deze nieuwsflits? Aarzel dan niet om contact op te nemen met WIELS op het nummer 056/75.42.81 of te mailen naar info@wiels.be