terug naar overzicht

WIELS steunt welzijnsprojecten binnen vzw Oranjehuis

We hebben onze fit@WIELS challenge gehaald! De afgelopen 5 weken werd er enthousiast gefietst, gewandeld, gelopen, gezwommen… in totaal goed voor meer dan 497u beweging! 137u meer dan het vooropgestelde doel.

Dankzij deze TOP prestatie kunnen we een mooie cheque van €2000 schenken aan vzw Oranjehuis in Kortrijk. Met dit bedrag steunen we twee specifieke projecten rond fysiek en mentaal welzijn. We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt en willen dit dan ook buiten WIELS uitdragen en stimuleren.

Project 1: Aanplanten van een voedselbos waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en opnieuw verbinding kunnen maken met landbouw, natuur en zichzelf.

Project 2: Experimenteer-labo: een plek waar kwetsbare jongeren visueel geprikkeld, verwonderd en geïnspireerd worden.