terug naar overzicht

Witte rook voor stikstofdossier

Danny, Founder & Co-CEO

Het stikstofdossier binnen de Vlaamse Regering heeft afgelopen nacht eindelijk een doorbraak bereikt. Het nieuw akkoord zou juridisch sterker zijn en de belangen van landbouw en industrie meer samenbrengen.

Op dit moment wachten we op de concrete details van het akkoord, zodat we een dieper inzicht krijgen in de tekst en de draagwijdte ervan. We zijn tevreden dat de Regering nu daadwerkelijk actie heeft ondernomen om een kader te creëren en de impasse te doorbreken.

Wat wel al zeker is, is dat de 1% drempel voor NOx decretaal verankerd wordt. Dit is een goede zaak aangezien dit zeker een houvast geeft bij aanvraagdossiers. Hopen maar dat dit juridisch ook stand houdt.

Overgangsperiode

Na het bereiken van een politiek akkoord, is het nu afwachten tot het decreet op wettelijk niveau wordt ingevoerd. Gedurende deze tussenperiode is het essentieel om onmiddellijk een administratief kader te hebben voor zowel lopende als toekomstige vergunningsaanvragen. Dit is nodig om te voorkomen dat investeringen verloren gaan.

Timing

Het beoogde doel is dat het stikstofdecreet vóór het einde van 2023 wordt goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. Duimen maar.