terug naar overzicht

Europese natuurherstelwet aangenomen

Brecht, Strategisch consultant - Ruimtelijke planning en Stedenbouw

De Europese Raad heeft deze week de Natuurherstelwet definitief goedgekeurd als onderdeel van de Europese Green Deal. Deze wet streeft ernaar om tegen 2050 Europese ecosystemen structureel te verbeteren en te herstellen, met een eerste mijlpaal in 2030 waarbij 20% van alle ecosystemen in goede staat moet zijn.

Doel van de natuurherstelwet

Deze wet streeft ernaar om tegen 2050 Europese ecosystemen structureel te verbeteren en te herstellen, met een eerste mijlpaal in 2030 waarbij 20% van alle ecosystemen in goede staat moet zijn. Voor de meest gevoelige types natuur – denk aan de Habitatrichtlijngebieden – ligt de lat hoger en moet er sneller geschakeld worden. 

Het plan is erg breed opgevat. Zo bevat het bijvoorbeeld maatregelen om de steden te vergroenen om ook deze omgevingen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatopwarming. 

Naar een Vlaams natuurherstelplan

Nu is het aan de lidstaten om passende maatregelen te nemen. In Vlaanderen werkt de (nieuwe) Vlaamse Regering aan een Natuurherstelplan, dat uiterlijk midden 2026 klaar moet zijn.

Anticiperen 

In afwachting van het Vlaams Natuurherstelplan, is het moeilijk om de precieze gevolgen van de nieuwe wet te bepalen. Wel staat vast dat de Natuurherstelwet belangrijke gevolgen heeft voor alle sectoren, dus ook voor ondernemers.  

Ons advies is om nu al te anticiperen op het Vlaams Natuurherstelplan in 2026. Ondernemers met investeringsplannen in de nabijheid van speciale beschermingszones of VEN-gebieden, doen er goed aan om de omgevingsvergunningsaanvraag nu reeds voor te bereiden en waar mogelijk vervroegd in te dienen.  

Daarnaast is en blijft het verstandig om bij elke investering zorgvuldig na te gaan hoe de impact op de omliggende natuur beperkt kan worden. Dat vergemakkelijkt het overleg met de overheid en maakt de uiteindelijke omgevingsvergunning minder kwetsbaar voor juridische procedures. 

Heb je vragen over deze nieuwe wet? Neem contact op met één van onze experten.