Europese natuurherstelwet aangenomen

De Europese Raad heeft deze week de Natuurherstelwet definitief goedgekeurd als onderdeel van de Europese Green Deal.

lees meer

Wiels kiest voor co-CEO-schap

We verwelkomen Anneke Vanhoorelbeke in haar nieuwe functie als co-CEO bij Wiels

lees meer

Nieuwsflits: Nieuwe Aanpak voor Omgevingsvergunningen op komst

Op 9 mei 2024 werd via spoedprocedure het decreet tot wijziging van de regelgeving betreffende de Omgevingsvergunning goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet introduceert twee belangrijke aspecten: de modulaire omgevingsvergunningsprocedure én het omgevingsbesluit.

lees meer

Nieuwsflits: Stikstofdecreet treedt vandaag in werking

Gisteren werd het stikstofdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

lees meer

NIEUWSFLITS: STIKSTOFDECREET GOEDGEKEURD

Het Vlaams Parlement keurde woensdag 24 januari 2024 het ‘Stikstofdecreet’ goed.

lees meer

VOORUITBLIK: HET OMGEVINGSBESLUIT

Het omgevingsbesluit moet inzetbaar zijn voor projecten die vandaag botsen op wat de bestemmingsplannen toelaten

lees meer

Nieuwsflits milieu: belangrijke wijzigingen voor meetcampagnes heffing afvalwater

Vanaf 1 januari 2024 worden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het decreet betreffende het integraal waterbeleid.

lees meer

Witte rook voor stikstofdossier

Het stikstofdossier binnen de Vlaamse Regering heeft afgelopen nacht eindelijk een doorbraak bereikt.

lees meer

Nieuwsflits: Wat met het stikstofdecreet?

Er heerst enorm veel onzekerheid en onvoorspelbaarheid, wat het heel moeilijk maakt om de uitkomst van een vergunningsdossier in te schatten.

lees meer

Nieuwsflits: update nieuwe hemelwaterverordening

Sinds 2 oktober zijn de regels rond het plaatsen van hemelwaterputten, infiltratie en buffering bij bouwprojecten een stuk strenger.

lees meer

Nieuwsflits milieu: Een bemaling … en nu?

Door de steeds langere droogtes is er de voorbije jaren een verhoogde aandacht voor het beter beheren van de grondwatervoorraden. In het kader van de Blue Deal kondigde de minister aan de regelgeving aan te scherpen.

lees meer

Omschakeling aardgas naar stookolie

De huidige energiecrisis zorgt ook bij bedrijven voor heel wat bezorgdheden over de bevoorrading van gas, zeker met de winter in aantocht.

lees meer

Principiële goedkeuring hemelwaterverordening van 2022

De Vlaamse Regering keurde midden juli principieel het nieuw ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater, roepnaam de ‘Hemelwaterverordening van 2022’, goed. 

lees meer

NIEUWSFLITS: Stikstofakkoord bereikt

Op 23/02/2022 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord omtrent de stikstof-aanpak in Vlaanderen, nadat bijna exact een jaar geleden de Raad voor Vergunningsbetwistingen het stikstofkader op de helling heeft gezet.

lees meer