terug naar overzicht

NIEUWSFLITS: STIKSTOFDECREET GOEDGEKEURD

Brecht, Strategisch consultant - Ruimtelijke planning en Stedenbouw

Het Vlaams Parlement keurde woensdag 24 januari 2024 het ‘Stikstofdecreet’ goed.

Het decreet treedt in werking de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De publicatie wordt de komende week of weken verwacht.

Het decreet is dan onmiddellijk toepasbaar op lopende vergunningsaanvragen die nog beoordeeld moeten worden. Aanvragen met een mogelijke stikstofimpact kunnen vanaf de inwerkingtreding worden ingediend met een verwijzing naar de beoordelingskaders uit het decreet.

De regeling geldt enkel voor stikstofgerelateerde projecten. Heel wat projecten kunnen door de nieuwe regeling zonder passende beoordeling vergund worden nl. deze waarvan de stikstofuitstoot kleiner is dan 1%. Dat neemt niet weg dat een passende beoordeling aan de orde kan zijn omwille van een andere impact (bvb. omwille van impact via oppervlaktewater op speciale beschermingszones).

We volgen de verdere evoluties uiteraard van nabij op. De Vlaamse Regering kan het decreet immers nog verfijnen in de periode die nu komt. Bovendien valt nog af te wachten hoe de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Grondwettelijk Hof omgaan met de nieuwe regeling.