Subsidies

Wat

Subsidiedossiers kunnen betrekking hebben op subsidies, premies, certificaten en verhoogde investeringsaftrekken.

U wenst uit te breiden? U wenst te renoveren of te innoveren?  Afhankelijk van uw investeringsproject is het mogelijk om in Vlaanderen bepaalde subsidies te bekomen. De Vlaamse regering focust hierbij op 3 kernpunten: innovatie, duurzaamheid en continue opleiding van alle medewerkers.

Onze aanpak

Zowel kleine als grote bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een subsidie onder bepaalde voorwaarden. Wij gaan na of uw project aan die voorwaarden voldoet om een subsidieaanvraag te kunnen uitwerken en indienen. Er bestaan immers verschillende soorten subsidies, wij kijken waarvoor u in aanmerking kan komen en brengen de nodige administratie en te doorlopen procedures in orde.

Subsidieaanvragen zijn verbonden aan strenge procedures en deadlines. Wij maken de nodige rapporten op, houden rekening met timing en dienen de aanvraag voor u in bij de bevoegde instantie. Ook na het indienen is er opvolging vereist daar er nog bijkomende informatie kan opgevraagd worden. Wij voorzien de nodige opvolging en doen er alles aan om uw aanvraag te doen slagen.

Voor wie

  • U wenst een algemeen beeld te krijgen van de mogelijkheden op vlak van Vlaamse subsidies?
  • U wil een investering doen: uitbreiden, renoveren, innoveren en wenst tijdig de mogelijke subsidies te kennen?
  • U heeft een intern verantwoordelijke voor subsidieaanvragen maar wenst extra steun en begeleiding?

Laat ons helpen bij uw subsidieaanvragen

Ons ervaren team staat u graag bij en kan u de nodige ondersteuning bieden bij het indienen van uw aanvraag. Wenst u graag meer info of een vrijblijvend gesprek? Neem contact met ons op door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.