Bodemonderzoeken 

Een oriënterend bodemonderzoek is altijd aangeraden bij de aankoop van een nieuw perceel. Ook bij de verkoop van grond waar mogelijke risicofactoren aanwezig zijn, is een oriënterend bodemonderzoek sterk aangewezen. In sommige gevallen wordt een bodemonderzoek eveneens aangevraagd bij het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag.  Als adviesbureau kunnen wij u hierbij helpen. Zo staan wij onafhankelijk ten opzichte van overheid of bodemdeskundigen, maar verdedigen wij uw belangen tegenover deze partijen. Het bodemonderzoek wordt daarom ook niet door ons uitgevoerd. We begeleiden u bij het opvragen van offertes, uitwerken van de aanpak en strategie en het overleg met OVAM. Ook juridisch kunnen wij met u meedenken. Welke partij dient het onderzoek uit te voeren en te financieren, kan er een vrijstelling of oplossing bekomen worden voor de saneringsplicht?

Laat ons helpen bij een oriënterend bodemonderzoek

Als adviesbureau hebben wij contacten met vele studiebureaus, waardoor wij u kunnen helpen met het vinden van de geschikte partner voor uw specifiek project. Daarnaast bieden wij  een breed dienstenpakket aan waarmee we u kunnen bijstaan op vlak van milieu, veiligheid en ruimtelijke planning. Denk bijvoorbeeld aan advies bij het bekijken van het bestemmingsplan of het implementeren van veiligheidsprocedures binnen uw onderneming. Op juridisch vlak kunnen wij u ook voorzien van bijstand. Zo bekijken we samen uw verplichtingen en overlopen we de wettelijke plichten en rechten van alle betrokken partijen.

Contacteer onze medewerkers

Wenst u deskundige ondersteuning en begeleiding bij een oriënterend bodemonderzoek? Zowel bij de aankoop van een perceel als bij de verkoop van uw eigendom kunnen wij u adviseren. Wenst u meer info? U kan ons bereiken door te bellen naar + 32 (0)56 75 42 81 of een e-mail te sturen naar info@wiels.be.