Bodemonderzoeken 

Wat

Bij verkoop van een risicogrond wordt vooraf een bodemonderzoek uitgevoerd; ook bij aankoop van een nieuwe perceel  kan een onderzoek aangeraden zijn.

Daarnaast dienen vele bedrijven periodiek een oriënterend bodemonderzoek te voorzien. In sommige gevallen wordt dit ook gevraagd bij het indienen van een omgevingsvergunningsaanvraag.

Onze aanpak

Als adviesbureau willen we u uw belangen deskundig verdedigen naar overheid en bodemdeskundigen toe. Daarom voeren we de bodemonderzoeken niet zelf uit. We begeleiden u bij het opvragen van offertes, uitwerken van de aanpak en strategie, en het overleg met OVAM. Ook juridisch kunnen we meedenken: welke verplichtingen zijn er? Welke partij dient het onderzoek uit te voeren en te financieren, kan er een vrijstelling of oplossing bekomen worden voor de saneringsplicht?

Wij hebben contacten met diverse studiebureaus en zorgen voor een passende partner voor uw specifiek project. We houden ook steeds timing en budget in de gaten en voorzien indien nodig overlegvergaderingen met betrokken partijen.

Voor wie

  • Bent u van plan om een terrein te kopen of verkopen?
  • Dient u een omgevingsvergunningsaanvraag in? Bij bepaalde categorieën wordt een bodemonderzoek vereist
  • Periodieke verplichting?