Milieuaudit

Wat

De milieuwetgeving wijzigt snel en wordt steeds complexer. Waar staat u als bedrijf? Bent u wel conform met de meest recente milieuwetgeving?

Wij komen bij u langs voor een milieudoorlichting en brengen mogelijke knelpunten in kaart.

Onze aanpak

De doorlichting kan bestaan uit een terreinbezoek met fotorondgang en een doorlichting van de wettelijke documenten (vergunningen, invulling van de voorwaarden, toetsing aan de algemene en sectorale Vlarem voorwaarden etc.). Hiervan ontvangt u een verslag met praktische tools om mee aan de slag te gaan alsook een concreet actieplan om de mogelijke knelpunten aan te pakken. Uiteraard kan ook een deelaspect van de bedrijfsvoering op vlak van milieu worden doorgelicht.

De milieuaudit kan ook dienen als compliance audit bij het opzetten van een ISO 14001 systeem.

Voor wie

  • U wil via een externe deskundige blik nagaan of u voldoet aan alle wettelijke voorwaarden?
  • U wil de vereiste compliance audit in het kader van ISO14001 extern uitbesteden?