Project MER screening

Wat

Er bestaat een vaste lijst van activiteiten en bedrijven die onderworpen zijn aan de MER plicht. Zodra er bepaalde toepasselijke drempels overschreden worden, zoals productiecapaciteit, is een bedrijf bij de aanvraag van een omgevingsvergunning in principe verplicht om een MER uit te voeren.

Indien uw bedrijf of activiteit niet MER-plichtig is, dient bij een omgevingsvergunningsaanvraag enkel een MER-screening uitgevoerd te worden. Het verschil met een MER is dat de milieuaspecten meer high-level bekeken worden en de screening niet door een erkend deskundige uitgevoerd moet worden.

Onze aanpak

Wij voeren voor u een MER screening uit. Afhankelijk van het project wordt de nodige diepgang en uitwerking van de screening geëvalueerd en toegepast. Nadien begeleiden we u ook bij het vereiste overleg met de overheid om de screening te laten goedkeuren. 

Voor wie

  • Bedrijven opgenomen in MER lijst die de drempels niet overschrijden
  • U wenst een omgevingsvergunning aan te vragen