terug naar overzicht

SITUERING

  • Voor wie: allen
  • Wat: Inwerkingtreding wijzigingen aanvraag cofinanciering
  • Wanneer: vanaf 1 april 2019

ACHTERGROND

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een subsidie aanvragen voor de sanering van een ernstige historische verontreiniging. Het subsidiepercentage bedraagt 35% voor ondernemingen of 50% voor particulieren. De OVAM verleent in totaal maximaal 200.000 euro cofinanciering over een periode van drie jaar. Hierbij mogen maximaal drie aanvragen tot cofinanciering aangevraagd worden.

Cofinanciering kan in principe aangevraagd worden:

  • door huidige of voormalige eigenaars van een grond die verworven is vóór 1 juni 2008
  • voor een (gedeeltelijk) historische verontreiniging waarvoor bodemsanering noodzakelijk is
  • voor de kosten van de bodemsanering die de eigenaar effectief zelf draagt

Denkt u te voldoen aan bovenstaande voorwaarden en wenst u meer details over de voorwaarden tot cofinanciering te weten, dan helpen wij u graag verder!

WIJZIGINGEN M.B.T. DE AANVRAAG

Vanaf 1 april 2019 dient de cofinanciering niet meer aangevraagd te worden voor de start van de bodemsaneringswerken, maar na het uitvoeren van deze werken. Enkel de kosten van de saneringswerken die na 31 december 2015 zijn uitgevoerd komen in aanmerking. Een bijkomende voorwaarde is dat de facturen niet ouder dan twee jaar mogen zijn.

Een belangrijke tip om betwistingen en onduidelijkheden te vermijden, is om de facturen en meetstaten met betrekking tot de bodemsanering zo gedetailleerd mogelijk te laten opstellen is, zodat duidelijk is welke kosten in aanmerking komen voor terugbetaling en welke niet.

CONCLUSIE

Vanaf 1 april treden enkele belangrijke wijzigingen met betrekking tot de aanvraag van cofinanciering bij de OVAM in werking.

Heeft u vragen rond deze wijzigingen in de wetgeving of specifieke vragen over uw bodemdossier? Aarzel niet om contact op te nemen met Wiels & Partners op het nummer 056/75.42.81 of te mailen naar info@wiels-partners.be.